GPX Presents Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง
เทศกาลประกวดหนังสั้น ปั้นผู้กำกับหน้าใหม่
ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

เงินรางวัล

• รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
• รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
• รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
• รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
• รางวัลพิเศษ “GPX Challenging Award” เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท มอบให้หนังสั้นที่มีรถจักรยานยนต์ GPX คันจริงอยู่ในหนังที่ถูกใจคณะกรรมการที่สุด


กติกา Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง

1.ส่งผลงานได้ทั้งประเภทเดี่ยวหรือทีม ไม่จำกัดอายุ
2. ชื่อเรื่องต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเพลงที่นำมาใช้ในหนัง
3. ต้องมีชื่อเพลงปรากฏอยู่ในหนังอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือมีบทเพลงนั้นๆ อยู่ในหนังอย่างน้อย 1 ครั้ง สั้นยาวไม่จำกัด ตอนไหน รูปแบบใดก็ได้
4. เพลงที่นำมาใช้ต้องอยู่ในลิสต์เพลงที่เคยเปิดใน Cat Radio ตามรายชื่อในลิสต์เท่านั้น (https://bit.ly/2KAemVf)
5. ความยาวหนังไม่เกิน 5 นาที (รวมไตเติ้ลของโครงการตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย)
6. ผลงานหนังสั้นต้องมีสัดส่วนของภาพขนาด 16:9
7. ไม่จำกัดอุปกรณ์ แนวทางและวิธีการ
8. ในหนังสั้นต้องมีรถจักรยานยนต์ GPX ปรากฏอยู่ในหนังอย่างน้อย 1 ครั้ง แบบใดก็ได้ ดังนี้
รถจักรยานยนต์ GPX คันจริง , Showroom รถจักรยานยนต์ GPX , โบรชัวร์ รถจักรยานยนต์ GPX , Website หรือ Social Media ต่างๆของรถจักรยานยนต์ GPX( ผลงานที่มีรถจักรยานยนต์ GPX คันจริงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล GPX Challenging Award )
9. โครงเรื่องหนังสั้นที่นำเสนอต้องเป็นโครงเรื่องใหม่ ไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
10. ผลงานหนังสั้น จะต้องเริ่มต้นด้วย Logo Cat Film , Logo Cat Radio และ Logo GPX ตามลำดับ (https://bit.ly/2KAemVf)
11. หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบ Link YouTube ที่อัพโหลดแบบ Unlisted (ไม่แสดง)
11.1 ตั้งชื่อคลิป โดยระบุชื่อหนัง(ชื่อเดียวกับชื่อเพลง)_ชื่อ-นามสกุลผู้กำกับ
ดังตัวอย่าง รอหรือพอ_วิทยา ทองอยู่ยง , Lover Boy_คำขวัญ ดวงมณี
11.2 ห้ามเผยแพร่หนังสั้นที่ส่งประกวดก่อนวันประกาศผล 10 เรื่องสุดท้าย โดยเด็ดขาด
11.3 ผู้เข้าประกวดต้องเก็บผลงานในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับไว้ สำหรับการฉายในโรงภาพยนตร์ (เฉพาะ หนังที่เข้ารอบ 10 เรื่อง)
12. ส่งหนังสั้น ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

• การผลิตหนังสั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
• เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมืองหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ
ต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น
เสียดสี ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
• ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลงและไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
• ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด แต่ทางบริษัท ทัฟโรดิเอ จำกัด ( Cat Radio )
และบริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ( GPX ) ได้รับสิทธิ์นำผลงานหนังสั้นที่เข้าร่วมประกวดในโครงการ
นำไปเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประกาศผลโครงการ ( 30 ตุลาคม 2563 )
• ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง เพลง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์
หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
ทางแคทเรดิโอและ GPX ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
• คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดทันที โดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลใด ๆ
หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ขั้นตอนการส่งผลงาน


• กรอกใบสมัครและส่งหนังสั้นได้ที่ www.gpxthailand.com/catfilm
• ส่งหนังสั้น ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2562
• ประกาศผล 10 เรื่องสุดท้ายวันที่ 18 ตุลาคม 2562
• ฉายหนัง 10 เรื่องสุดท้าย พร้อมประกาศรางวัล วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์
• ลิงก์โลโก้และกติกา : ดาวน์โหลด logo ,Song list และ กติกาที่นี่


ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่
www.thisiscat.com หรือ www.facebook.com/thisiscatradio และ www.facebook.com/gpxracingthailand

รายละเอียดเพิ่มเติม www.thisiscat.com
โทร.0952468311 และ 025309611