อบรมเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ กับ GPX


    Posted on oct 15, 2015 at 15:27 PM     GPX ร่วมกับ บริษัท ไทยจักรยานยนต์ จำกัด สาขา ชัยนาท ตัวแทนจำหน่ายประจำภาคกลาง จัดกิจกรรมฝึกอบรมเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย แก่นักเรียนแผนกช่างยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมานี้ รวมทั้งได้ทำการมอบเครื่องยนต์ GPX เพื่อให้ทางวิทยาลัยได้นำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนอีกด้วย


Activity all view.