POWER STREET

เพราะว่าการขับขี่ คือการที่ทำให้คุณออกไปใช้ชีวิตได้อิสระหรือการสร้าง FREEDOM SPACE ของคุณเอง
หน้าที่ของเรา GPX เลยเป็นการออกแบบ ที่ทำให้คุณได้ไปโลดแล่นบน POWER STREET ที่กำหนดโดย PASSION ของคุณ

FOLLOW YOUR PASSION

The Original
ชีวิตอิสระ แบบมีดีไซน์
The Speed of Demon
The Spirit of Race
The Original-Never Die
ลองแล้วจะหลงร็อค
Dare to be MAD
The Iconic Reborn
It's POPz , It's me.
The Unstoppable
Made by Spirit
King of minibike
Dare to be MAD
The (X)perience
Never BoredACTIVITY

ประกาศผลแล้ว! 10 ผลงานแต่งภาพ GPX DRONE ในโครงการ GPX IDEA CHALLENGE

ประกาศผลแล้ว! สำหรับผลงานการประกวดตกแต่งภาพรถรุ่น DRONE ในโครงการ “GPX Idea Challenge” เฟ้นหาไอเดียออกแบบโดน โดรน! เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท! ซึ่งได้ทำการประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผ่านช่องทางของแฟนเพจ ‘GPX Thailand’ ซึ่งมีผลการตัดสิน ดังนี้

GPX Dealer Network

GPX ก้าวไกลไปยังต่างประเทศ เรามีตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ GPX ในหลากหลายประเทศ เพื่อพร้อมรองรับตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน GPX พร้อมให้บริการ

GPX Network

7 Countries Export and 310 Dealer in thailand Network

  • Thailand
  • Japan
  • Malaysia
  • Hong kong
  • Cambodia
  • Vietnam
  • Nepal
  • Bangladesh

Vietnam

Cambodia

Hongkong

Bangladesh

Thailand

Tokyo

Malaysia

Napal

Malaysia