/

POWER STREET

เพราะว่าการขับขี่ คือการที่ทำให้คุณออกไปใช้ชีวิตได้อิสระหรือการสร้าง FREEDOM SPACE ของคุณเอง
หน้าที่ของเรา GPX เลยเป็นการออกแบบ ที่ทำให้คุณได้ไปโลดแล่นบน POWER STREET ที่กำหนดโดย PASSION ของคุณ

FOLLOW YOUR PASSION

The Original
The Speed of Demon
The Spirit of Race
Dare to be MAD
The Iconic Reborn
It's POPz , It's me.
The Unstoppable
Made by Spirit
King of minibike
Dare to be MAD
The (X)perience
Never BoredACTIVITY

GPX ประกาศจับมือแบรนด์ระดับโลก SYM ร่วมพัฒนารถรุ่นใหม่เตรียมลงสู่ตลาดปลายปีนี้

GPX ประกาศจับมืออย่างเป็นทางการ กับ แบรนด์ระดับโลก SYM ในการร่วมมือกันพัฒนารถรุ่นใหม่ในโมเดลสกู๊ตเตอร์ ที่จะเปิดตัวและจัดจำหน่ายในประเทศไทยในนามของ GPX ถือเป็นสกู๊ตเตอร์รุ่นแรกของ GPX และจะเปิดตัวในประเทศไต้หวัน หลังจากที่เปิดตัวในไทย และจะมีจัดจำหน่ายในประเทศไต้หวันในนามของ SYM ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีแพลนการส่งโมเดลดังกล่าวลงสู่ตลาด ในช่วงปลายปีนี้!

GPX Dealer Network

GPX ก้าวไกลไปยังต่างประเทศ เรามีตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ GPX ในหลากหลายประเทศ เพื่อพร้อมรองรับตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน GPX พร้อมให้บริการ

GPX Network

7 Countries Export and 310 Dealer in thailand Network

  • Thailand
  • Japan
  • Malaysia
  • Hong kong
  • Cambodia
  • Vietnam
  • Nepal
  • Bangladesh

Vietnam

Cambodia

Hongkong

Bangladesh

Thailand

Tokyo

Malaysia

Napal

Malaysia