พนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต
หน้าที่ : ทำหน้าที่ในไลน์ผลิต
จำนวน : หลายอัตรา
วุฒิ : ม.3 ขึ้นไป
เพศ : ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติ : เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารเท่านั้น
สอบถามได้ที่ 02-4615800 ต่อ 101,127 หรือ 088-2542378 แผนกบุคคล
Email : recruit@gpxracing.co.th

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
หน้าที่ : ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน
จำนวน : 1 อัตรา
วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
เพศ : ชาย อายุ 35-40 ปี
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป สื่อสารภาษาอังกฤษได้
สอบถามได้ที่ 02-4615800 ต่อ 101,127 หรือ 088-2542378 แผนกบุคคล
Email : recruit@gpxracing.co.th

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
หน้าที่ : ดูแลฝ่ายวิศวกรรม
จำนวน : 1 อัตรา
วุฒิ : วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ : ชาย อายุ 35-40 ปี
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
สอบถามได้ที่ 02-4615800 ต่อ 101,127 หรือ 088-2542378 แผนกบุคคล
Email : recruit@gpxracing.co.th

Document Control

ตำแหน่ง : Officer
หน้าที่ : ดูแลเรื่องการควบคุมเอกสาร ISO
จำนวน : 1 อัตรา
วุฒิ : ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ : ชาย อายุ 28-35 ปี
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปีขึ้นไป
สอบถามได้ที่ 02-4615800 ต่อ 101,127 หรือ 088-2542378 แผนกบุคคล
Email : recruit@gpxracing.co.th

QA,QC

ตำแหน่ง : Supervisor
หน้าที่ : ดูแลเรื่องการควบคุมงานประกันคุณภาพและงานตรวจสอบคุณภาพ
จำนวน : 1 อัตรา
วุฒิ : ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ : ชาย อายุ 30-40 ปี
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สอบถามได้ที่ 02-4615800 ต่อ 101,127 หรือ 088-2542378 แผนกบุคคล
Email : recruit@gpxracing.co.th

styling & coloring

ตำแหน่ง : Supervisor
หน้าที่ : ดูแลเรื่องแบบสติ๊กเกอร์และสี
จำนวน : 1 อัตรา
วุฒิ : ป.ตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศ : ชาย อายุ 30-40 ปี
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
สอบถามได้ที่ 02-4615800 ต่อ 101,127 หรือ 088-2542378 แผนกบุคคล
Email : recruit@gpxracing.co.th

technicial

ตำแหน่ง : บริการหลังการขาย
หน้าที่ : ดูแลซ่อมรถจักรยานยนต์
จำนวน : 1 อัตรา
วุฒิ : ปวส. ขึ้นไป
เพศ : ชาย อายุ 20-30 ปี
คุณสมบัติ : ขยันและอดทน ชอบในงานบริการ
สอบถามได้ที่ 02-4615800 ต่อ 101,127 หรือ 088-2542378 แผนกบุคคล
Email : recruit@gpxracing.co.th

พนักงานขับรถขนส่ง

ตำแหน่ง : ขับรถขนส่ง
หน้าที่ : คอยจัดรถนำรถไปส่งตามรอบ
จำนวน : 1 อัตรา
วุฒิ : ม.3 ขึ้นไป
เพศ : ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติ : มีใบอนุญาติขับขี่
สอบถามได้ที่ 02-4615800 ต่อ 101,127 หรือ 088-2542378 แผนกบุคคล
Email : recruit@gpxracing.co.th

สวัสดิการ

เบี้ยขยัน โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม คอมมิชชั่น ท่องเที่ยวและงานเลี้ยงสังสรรค์ เงินวันเกิด เงินช่วยเหลืองานศพ เงินแสดงความยินดีบุตร เงินมงคลสมรส ชุดฟอร์มพนักงาน รถรับส่งพนักงาน ฯลฯ

ความก้าวหน้าในอาชีพ

GPX ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพในทุกหน่วยงาน คุณจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้จัดฝึกอบรมและสัมนาในหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินเดือนและค่าตอบแทน

GPX มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้ดีที่สุด โดยคุณจะได้รับเงินเดือนที่ดีเหมาะกับสายงานความรับผิดชอบที่ได้รับ และมีการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ตามผลการปฏิบัติงาน ความรู้และความสามารถ ที่ทำเพื่อบริษัท

Map Head Office