GPX Presents Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง
เทศกาลประกวดหนังสั้น ปั้นผู้กำกับหน้าใหม่
ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

กติกาการส่งผลงานประกวด
GPX Presents Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภทเดี่ยวหรือทีม
2. ผู้ส่งหนังเข้าประกวดมีอายุไม่เกิน 30 ปี
ขั้นตอนการส่งผลงานโครงการ GPX Presents Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง
1. ส่งผลงานหนังสั้นที่ www.gpxthailand.com/catfilm
2. กรอกรายละเอียดประกอบการรับสมัคร ผ่านระบบ Google Form ให้ครบถ้วน
3. ส่งผลงานหนังสั้น โดยอัพโหลดลงใน Youtube แบบ Unlisted ( กรุณาตั้งชื่อไฟล์หนัง เป็นชื่อภาพยนตร์_ชื่อและนามสกุลผู้กำกับ เช่น Girl Don’t Cry_นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ )
4. ส่งไฟล์ภาพนิ่งของหนังมาอย่างน้อย 2-3 ภาพ
5. ผลงานหนังสั้น ไตเติ้ลจะต้องประกอบไปด้วย
5.1 โลโก้ Cat Film 5.2 โลโก้ GPX 5.3 โลโก้ Cat Radio สามารถดาวน์โหลดไฟล์โลโก้ทั้ง 3 ไฟล์ได้จากลิงค์นี้ (Save link as...)
* LOGO Cat Film ( Download )
* LOGO GPX ( Download )
* LOGO Cat Radio ( Download )
6. ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 2 พ.ย. 61

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข โครงการ GPX Presents Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง
1. ใช้เพลงมาทำหนังโดยชื่อเรื่องต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเพลง

2.มีชื่อเพลงให้เห็นอยู่ในหนังอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือมีบทเพลงนั้นๆ อยู่ในหนังอย่างน้อย 1 ครั้ง สั้นยาวไม่จำกัด โผล่มาตอนไหนรูปแบบใดก็ได้

3. เพลงที่นำมาใช้ต้องเป็นเพลงที่เคยเปิด ที่ Cat Radio ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา (Link ดาวน์โหลดรายชื่อเพลงอยู่ด้านล่าง)

4. ผลงานหนังสั้นต้องมีสัดส่วนของภาพขนาด 16:9 ความยาวไม่เกิน 5 นาที (รวมไตเติ้ลของโครงการตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย) ไม่จำกัดอุปกรณ์ แนวทางและวิธีการ

5. ในผลงานหนังสั้นจะต้องมีรถจักรยานยนต์ GPX ปรากฏอยู่ในหนังอย่างน้อย 1 ครั้ง แบบใดก็ได้
(โดยเลือกรถรุ่นใดก็ได้จากทุกรุ่นของ GPX เช่น
Demon 150 GR, Demon 150 GN, Legend 150, Legend 200, Legend Gentleman , CR5 , Demon X, Demon 125 เป็นต้น)
ซึ่งการปรากฏตัวของรถจักรยานยนต์ GPX สามารถเลือกได้ 4 แบบ ดังนี้ (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)
5.1 รถจักรยานยนต์ GPX
5.2 Showroom รถจักรยานยนต์ GPX
5.3 โบรชัวร์ รถจักรยานยนต์ GPX
5.4 Website หรือ Social Media ต่างๆของรถจักรยานยนต์ GPX

6. ต้องมีโลโก้ Cat Film,โลโก้ GPX และโลโก้ Cat Radio ขึ้นในช่วงไตเติ้ลของหนัง

7. หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบ Link Youtube ที่อัพโหลดแบบ Unlisted (ไม่แสดง)
ห้ามเผยแพร่หนังสั้นที่ส่งประกวดก่อนวันประกาศผล 10 เรื่องสุดท้าย โดยเด็ดขาด ทั้งนี้
ผู้เข้าประกวดต้องเก็บผลงานในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับไว้ด้วยสำหรับการฉายทางโรงภาพยนตร์ (สำหรับหนังที่เข้ารอบ 10 เรื่อง)

8. โครงเรื่องหนังสั้นที่นำเสนอต้องเป็นโครงเรื่องใหม่ และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน

9. การผลิตหนังสั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด

10. เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง / ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด

11. ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

12. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด แต่ทางบริษัท ทัฟโรดิเอ จำกัด ( Cat Radio ) และบริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ( GPX ) ขอสิทธิ์นำผลงานหนังสั้นที่เข้าร่วมประกวดในโครงการ นำไปเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประกาศผลโครงการ

13. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางบริษัท ทัฟโรดิเอ จำกัด ( Cat Radio )
และบริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ( GPX ) ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

14. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ / ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

15. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

17. ส่งหนังสั้นได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. – 2 พ.ย. 61
เงินรางวัล โครงการ GPX Presents Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง
รางวัลที่ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
รางวัลที่ 2 : เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
รางวัลที่ 3 : เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
รางวัล Popular Vote : เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ( Vote หนังสั้นในโรงภาพยนตร์ )
รางวัล GPX Film Rider : เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

รางวัลพิเศษ “รางวัลเบิ้ลเบิ้ล”
เงินรางวัลสองเท่า
สำหรับหนังสั้นทุกเรื่องที่ได้รางวัลและมีรถจักรยานยนต์ GPX (รถจริง) ปรากฏอยู่ในหนัง
ได้รับเงินรางวัล 2 เท่าทันที

กำหนดการประกวดหนังสั้นโครงการ
GPX Presents Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง


ระยะเวลาส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. – 2 พ.ย. 61
ประกาศผลหนังสั้น 10 เรื่องที่เข้ารอบวันที่ 17 พ.ย. 61
ประกาศผลรอบตัดสินในโรงภาพยนตร์วันที่ 3 ธ.ค. 61

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่
www.thisiscat.com หรือ www.facebook.com/thisiscatradio และ www.facebook.com/gpxracingthailand

ลิงค์สมัครส่งหนังสั้น >> คลิกเพื่อสมัครร่วมการประกวด
ลิงค์ดาวน์โหลดลิสต์เพลง >> คลิกเพื่อโหลดลิสต์เพลง
รายละเอียดเพิ่มเติม www.thisiscat.com
โทร.0952468311 และ025309611